LTI Biobrændsel

Træpiller:
Vi producerer vores træpiller af rent savsmuld og høvlspåner, som kommer direkte fra produktionen af savet træ i fyr og gran. Træpillerne tørres i eget lukket tørreanlæg, dette sikrer en ensartet kvalitet. Vi bruger selvfølgelig ikke tilsætningsstoffer og ved den løbende eksterne kontrol, sikres en høj brændværdi svarende til en 1. klasses træpille.

Briketter:
Produktionen af briketter er primært af fyrtræsspåner og savsmuld. Dette er et restprodukt fra produktionen af LTI lister. Briketterne presses i den kendte RUF firkantede format, som pakkes i 10 kilos pakker.

Brænde:
Vi forhandler også løst stablet brænde. De primære råvarer er rød el, poppel og den højere kvalitet som laves af eg og ask. Vi tilbyder både nysavet og ovntørret brænde.

LTI Biobrændsel